Ağ / Network Kurulum – Bakım – Destek

Network Alt Yapı Projelendirme ve Uygulama Hizmetleri

Network Alt Yapı Projelendirme ve Uygulama Hizmetleriİhtiyaç duyduğunuz projenin doğru organize edilmesi, kaynak yönetimi, tedarik süreçlerinin ve sürekli ihtiyaçların belirlenmesi planlanmaktadır.Her Proje kendine özgü hedef ve sürelerde özel amaçlara ulaşmak için planlanmaktadır. Çözüm sağladığımız iş ortaklarımızın başarı hedeflerine ulaşmak, ancak projelerin etkin yöntemlerle yönetilmesine bağlıdır.
Bunfo tüm projelerinin iş süreçlerini planlar, uygular, kontrol hizmetlerini sağlar,  raporlar ve hayata geçirir. Bunfo müşterilerine, kazanmış olduğu tecrübelerini yeni teknoloji ile birleştirerek, uçtan uca Bilgi Teknolojileri Projeleri hazırlayarak hayata geçirmektedir. Yapısal Kablolama ve altyapı hizmetleri, Disaster Recovery, donanım (Server, Storage, Switch, Network, Firewall, Çevre Bileşenleri) ve yazılım (Microsoft ürünleri, VMware, Sanallaştırma teknolojileri ve Kurumsal Yazılım) çözümleri, taşınma ve yer değiştirme, güvenlik, dış kaynak hizmet projeleri ile uçtan uca entegre çözümler sunmaktadır.


Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları


 • Sayfa Başı Dokümantasyon Yönetimi
 • Veri Depolama Sistemleri
 • Kurumsal Ağ Teknolojileri
 • Olağanüstü Durum ve Yedekleme
 • Data Center Çözümleri
 • IT Konsolidasyon & Sanallaştırma
 • Bilgi Güvenliği
 • Profesyonel Destek Anlaşmaları
 • Dış Kaynak Hizmetleri
 • Altyapı ve Yapısal Kablolama
 • Profesyonel Taşınma ve Yer Değiştirme
 • Konsolidasyon ve İş Sürekliliği

 


 

Kapsam yönetimi

Proje için gereksinmelerinin belirlenmesi, görev ve aşamaların listelenmesini ve denetlenme süreçlerini içermektedir.

Zaman yönetimi

Görevleri tanımlanması, uygun şekilde sıralanması, gerekli kaynak tahminlerinin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, bunların bir zaman çizelgesi üzerinde doğru şekilde denetlenmesi aşamalarıdır.

Maliyet yönetimi

Görevler için maliyet tahminlerinin yapılarak proje bütçesinin denetlenmesidir.

İnsan kaynakları yönetimi

Proje insan kaynakları planı çerçevesinde doğru ve uygun insan kaynağının yönlendirilmesi ve yönetilmesidir.

Risk yönetimi

Proje risk planının yapılması, risklerin belirlenmesi, niteliksel ve niceliksel risk çözümlenmesinin yapılması, risk tepkilerinin planlanması ve bunların gözetlenerek denetlenmesi.

Değişiklik yönetimi

Gerekli durumlarda proje süresince oluşabilecek değişiklerin belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinin yönetimidir.

İletişim yönetimi

Projenin paydaşlarını belirlenmesi ve iletişim planının yapılması, paydaşlarda görev alan personelin bilgilendirilmesi ve beklentilerinin yönetilmesi, performans ölçümü ve raporlanması hizmetlerini içermektedir.

Tedarik yönetimi

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü donanım, yazılım ve istihdam edilecek personelin tedarik süreçlerinin en etkin ve verimli şekilde yönetilmesidir.

Entegrasyon yönetimi

Proje sözleşmesinin ve yönetim planının hazırlanması, oluşacak süreçlerin izlenmesi, denetlenmesi, proje aşamalarının birbirleri arasında bağlantıları ve geçişlerinin takibi ve son olarak da doğru ve başarıyla sonuca ulaştırılmasıdır.

 

 


Detaylı bilgi ve teklif için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kurumsal uygulamalarımız için demo erişimi ve hizmetlerimiz için uygun teklifleri size gönderelim.